POCKET KOTTDØRER

Monter en pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring

Kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom. Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere.

Se monteringsvideo Se monteringsanvisning Se brosjyre

Pocket kottdør